Kierunki i miejscowości

Znaki kierunku i miejscowości produkowane są na podkładach z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm w kształcie prostokąta lub strzały.  Krawędzie metalowej tarczy znaku są podwójnie zagięte na całym obwodzie a na drugiej krawędzi zagięcia znajdują się otwory służące do mocowania znaków za pomocą uchwytów uniwersalnych.  Blaszana tarcza znaku jest malowana farbami proszkowymi w kolorze szarym RAL 7037.

Znaki kierunku i miejscowości stosuje się w celu wskazania kierunków dojazdu do miejscowości i innych miejsc, przebiegu dróg oraz ich numerów.

Rozróżnia się następujące znaki kierunku i miejscowości:

a)     tablice przeddrogowskazowe (znak E – 1 i jego odmiany),

b)    drogowskazy (znaki od E-2 do E-12 oraz E-19a),

c)     tablice kierunkowe ( znak E -13 i jego odmiany ),

d)    tablice szlaku drogowego ( E-14 i jego odmiany )

e)     znaki z numerem drogi ( znak E-15 i jego odmiany oraz E-16 ),

f)     znaki miejscowości ( znak E-17a i E-18a),

g)    tablice węzła drogowego ( E-20 ),

h)     tablice oznaczające dzielnice miasta ( E-21 ),

i)      znaki samochodowych szlaków turystycznych ( znak E-22 i jego odmiany)

Znaki kierunku, zwłaszcza tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy,  tablice szlaków drogowych i szlaków turystycznych są znakami wymagającymi z zasady indywidualnego zaprojektowania. Te znaki wykonujemy według projektów dostarczonych przez zamawiającego.

Tablice segmentowe

Tablice znaków  E-1, E-2,E-14, E-20 i E 22 maja znaczne wymiary i takie tablice buduje się z mniejszych segmentów, które łączy się wzajemnie ze sobą. Profilowane zagięcia segmentów tworzą siatkę usztywnień wzmacniających tablicę znaku. Tablice segmentowe wykonujemy z blachy stalowej, ocynkowanej, o grubości 1,25 mm. Schemat budowy tablicy segmentowej przedstawiamy na rysunku.

Znaki z grupy E wykonujemy na folii odblaskowej o dwóch różnych parametrach odblaskowości:

a)     folia odblaskowa typu 1

b)    folia odblaskowa typu 2

Przy użyciu folii typu 2  symbole i treści wycinane są z transparentnych kolorowych folii ploterowych

WYMIARY ZNAKÓW

Wymiary drogowskazów strzałowych

Drogowskaz strzałowy E-3 i E-3a występuje w jednej wysokości :

- wysokość H – 650 mm,   L – zmienne, w zależności od długości napisu.

Drogowskaz strzałowy E-4 występuje w jednej wysokości:

- wysokość H – 350 mm,   L – zmienne.

Drogowskaz w kształcie strzały E -5 i E-6 występują w trzech wysokościach:

 

Grupa wielkości znaku

H

 Wysokość drogowskazu(mm)

L

Długość drogowskazu( mm)

 

Średnie i małe

 

300

 

L- zmienne

 

duże

 

450

 

L- zmienne

 

wielkie

 

650

 

L- zmienne

 

Drogowskazy strzałowe  E-7  do E-12a występują w jednej wysokości:

- wysokość H – 250 mm,   L – zmienne.

Drogowskaz  strzałowy E-19a  występuje w jednej wysokości :

- wysokość H – 300 mm,   L – zmienne.

Wymiary znaków z numerem drogi  E- 15 i E-16 :

- wysokość H – 300 mm,   L – zmienne – od 370 do 690 mm

Wymiary znaków miejscowości  E- 17a i E-18a :

- wysokość H – 530 mm,   L – zmienne - minimum 1000 mm

Wymiary pozostałych znaków z grupy E

Wymiary pozostałych znaków ( np.E-1, E-2,E-14, E-20, E- 22 ) ustala się w projekcie znaku, który stanowi załącznik do zamówienia

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

-       kategorię i symbol znaku  ( np. E-17a,  E–2 )

-       treść znaku lub dołączyć projekt.

-       typ folii odblaskowej – np. typ 1 lub typ 2

W przypadku potrzeby pomocy w zwymiarowaniu tablic prosimy o przesłanie zapytania cenowego z treściami tablic.  Przy złożeniu zamówienia przedstawiamy graficzne projekty do Państwa akceptacji

b_200_288_16777215_0_0_images_ostrzegawcze_kierunki_i_miejscowosci.jpgb_150_100_16777215_0_0_images_kierunki_i_miejscowosci_2P1A6442.jpgb_150_100_16777215_0_0_images_kierunki_i_miejscowosci_2P1A6443.jpgb_150_63_16777215_0_0_images_kierunki_i_miejscowosci_E-5.jpgb_150_100_16777215_0_0_images_kierunki_i_miejscowosci_2P1A6404.jpg

 

tablica segmentowab_200_215_16777215_0_0_images_kierunki_i_miejscowosci_tablica_E_segment.jpg